PUSZTAVÁMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE PUßTAWAM

PÁLYÁZATOK

 

A FENTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS PROGRAMJA 

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével.

Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások – talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását.

Célunk, hogy diákjaiknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő, aktív állampolgári viselkedést.

Célunk, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiáját integráljuk az iskola mindennapi életébe, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiája iránti elköteleződés lehetőséget jelentsen a tanítási és tanulási gyakorlat javítására és az egész iskola számára hasznos újítások bevezetésére.

                                                 BMI-s pályázaton nyertünk

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Szövetségi Belügyminisztérium által „A helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására” elnevezésű projekt keretében nyújtott támogatásban részesült a pusztavámi iskola. 3.392, 28 euró (1.205.041,- forint) értékben vásárolhattunk különböző német népismereti tárgyú interaktív játékokat, fotóbábokat pusztavámi népviseletben és az iskola logónkat ábrázoló kültéri táblát.

Így most már a főútról is látható iskolánk logója. A tanulóink pedig a népsimereti órák keretében játékosan megismerkedhetnek pusztavámi német nemzetiségi hagyományokkal és sok más érdekességgel.

Bízunk benne, hogy minél előbb szervezhetünk rendezvényeket és óvodásaink és más iskolák tanulói is megismerhetik a játékokat és fotózkodhatnak pusztavámi népviseletben!

Mit der Unterstützung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,  durch das Projekt „Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Bildungseinrichtungen” konnte die pusztavamer Schule im Wert von 3.392,28 Euro (1.205.041,- Forint) verschiedene interaktive Spiele, Fotopuppen in pusztavamer Tracht und eine Schullogo-Tafel anschaffen.

So ist unser Logo nun auch schon von der Hauptstrasse zu sehen. Unsere Schüler können im Volkskunde Unterricht spielerisch die pusztavamer Traditionen und andere interessante Dinge kennelernen.

Wir hoffen, dass wir bald in Veranstaltungen unsere Kindergartenkinder und Schüler aus anderen Schulen einladen können, damit auch sie die Spiele kennelernen und sie sich in pusztavamer Tracht fotografieren können.