Beszámoló.docx

MAGYAR MÚLT ÉS MAGYAR JELEN, KIRÁNDULÁS A DÉLVIDÉKRE (MURAVIDÉK – SZLOVÉNIA, HORVÁTORSZÁG – SZLAVÓNIA, VAJDASÁG) – TEMATIKUS KIRÁNDULÁS 3 UTÓDÁLLAMBAN