Általános iskolai beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás

PUSZTAVÁMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE PUßTAWAM

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021.április 15-16-án kell beíratni.

Ezen a két napon lehetőségük van 8:00 – 19:00 között előzetes időpont egyeztetés után személyesen beíratni gyermeküket.

Időpontot a következő elérhetőségek egyikén kérhetnek: 06 22 577 027-es telefonszámon, munkanapokon 8:00 – 12:00 között vagy a titkarsag.iskola@pusztavam.hu e-mailcímen.

A 19/2021 (III.10.) EMMI határozat alapján Önöknek nem kötelező személyesen megjelenniük az iskolában.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap honlapon keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Kérjük, amennyiben ezt a lehetőséget választják, akkor is jelezzék nekünk telefonon vagy e-mailen, hogy online módon iratkoznak be.

A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola igazgatója írásban dönt, elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani, a kérelemről az iskola fenntartója dönt. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Unger Vicky
megbízott igazgató

Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskolába hívogató

Iskolába hívogató

PUSZTAVÁMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE PUßTAWAM

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

Tisztelt Érdeklődő!
Tekintse meg videóösszeállításunkat, melyben bemutatkozik intézményünk.

A videóban szót ejtünk a következő tanévre vonatkozó változásokról is.

Fogadják szeretettel, iskolába hívogatónkat 🙂

Nagyon szépen köszönjük, hogy megtekintette bemutatkozó videónkat!

Unger Vicky
Igazgató

BMI-s pályázaton nyertünk

BMI-s pályázaton nyertünk

PUSZTAVÁMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE PUßTAWAM

PÁLYÁZATOK

 

A FENTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS PROGRAMJA 

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével.

Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások – talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását.

Célunk, hogy diákjaiknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő, aktív állampolgári viselkedést.

Célunk, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiáját integráljuk az iskola mindennapi életébe, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiája iránti elköteleződés lehetőséget jelentsen a tanítási és tanulási gyakorlat javítására és az egész iskola számára hasznos újítások bevezetésére.

                                                 BMI-s pályázaton nyertünk

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Szövetségi Belügyminisztérium által „A helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására” elnevezésű projekt keretében nyújtott támogatásban részesült a pusztavámi iskola. 3.392, 28 euró (1.205.041,- forint) értékben vásárolhattunk különböző német népismereti tárgyú interaktív játékokat, fotóbábokat pusztavámi népviseletben és az iskola logónkat ábrázoló kültéri táblát.

Így most már a főútról is látható iskolánk logója. A tanulóink pedig a népsimereti órák keretében játékosan megismerkedhetnek pusztavámi német nemzetiségi hagyományokkal és sok más érdekességgel.

Bízunk benne, hogy minél előbb szervezhetünk rendezvényeket és óvodásaink és más iskolák tanulói is megismerhetik a játékokat és fotózkodhatnak pusztavámi népviseletben!

Mit der Unterstützung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,  durch das Projekt „Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Bildungseinrichtungen” konnte die pusztavamer Schule im Wert von 3.392,28 Euro (1.205.041,- Forint) verschiedene interaktive Spiele, Fotopuppen in pusztavamer Tracht und eine Schullogo-Tafel anschaffen.

So ist unser Logo nun auch schon von der Hauptstrasse zu sehen. Unsere Schüler können im Volkskunde Unterricht spielerisch die pusztavamer Traditionen und andere interessante Dinge kennelernen.

Wir hoffen, dass wir bald in Veranstaltungen unsere Kindergartenkinder und Schüler aus anderen Schulen einladen können, damit auch sie die Spiele kennelernen und sie sich in pusztavamer Tracht fotografieren können.